SKOLA

Reitinga - punktu sistēmas noteikumi

2013./2014. gadam

 

Izveides mērķis: motivēt sportistus regulāri apmeklēt treniņus, kā arī uzlabot savus rezultātua sportā;


Uzdevums: noteikt labākos audzēkņus pirmajā un otrajā grupā;


Sezona: 2013.gada 1.oktobris līdz 2014.gada 31.maijam;


Apbalvojums:
1. I. un II.grupas uzvarētāji iegūs iespēju apmeklēt bezmaksas -10 dienu vasaras sporta nometni  (viena dalībnieka vidējās izmaksas sastāda no 140 - 160 latiem);
2. otrās vietas ieguvējs iegūs iepēju piedalīties vasaras sporta nometnēs ar 50% atlaidi;
3. trešās  līdz sestās vietas ieguvēji saņems veicināšanas balvas, kopā ar citiem uzvarētājiem, apmeklēt kādu sabiedrisku pasākumu (varēs izvēlēties - kino, ūdens parks utt..).

 

kritēriji un punkti:


*sacensības:
-
 piedalīšanās = 5 punkti;
- uzvarēta cīņa = 5 -10 punkti;
- zaudētā cīņa = 3 - 7 punkti.

 

*nodarbību apmeklējums:

 -1 apmeklējums = 1 -2 punkti


*brīvprātīgā darbs:

piedalīšanās Skolas sacensībās kā:
 - palīgam= 10 - 30  punkti (drīkst piedalīties visas vecuma grupas)

 

*disciplīnas un/vai kikboksa un boksa skolas "Rīga" iekšējās kārtības noteikumu un pamatprincipu neievērošanas gadījumā:

         1. gadījums = no -10 līdz -50 punktiem

         2. gadījums = sportists nepiedalās reitingā 

 

Gala rezultāts tiek summēts no:

*sacensību punktiem;

*treniņa apmeklējuma punktiem;

*brīvprātīgā darba rezultātiem;

*disciplīnas ievērošanas;

*punktiem par papildreitinga pasākumiem (nometne u.c.)

 

noteikumi:

- sportists piedalās reitingā tikai tad, ja sezonas laikā piedalās sacensībās;

- trenerim ir tiesības, iepriekš informējot dalībniekus, palielināt vai samazināt punktu skaitu par noteiktām sacensībām (atkarībā no līmeņe)

- Skolai ir tiesības sezonas laikā iekļaut reitingā papildus pasākumus, iepriekš informējot dalībniekus un nosakot kritērijus;

- reitings tiek atjaunots vienu reizi divos mēnešos, līdz 10 datumam, un publicēts skolas mājaslapā - boksaskola.lv;

- visi reitinga punkti tiek summēti atbilstoši kritērijiem un sakārtoti tabulās.